Toimitusehdot

 TURUN RAUTAKAUPAN - ÅBO JÄRNHANDEL/TURUN MERIVARUSTE OY:N YLEISET MYYNTI- JA TAKUUEHDOT

 

1. Yleisten myyntiehtojen soveltaminen


1.1 Kulloinkin voimassa olevia Turun Merivaruste Oy:n yleisiä myyntiehtoja (jäljempänä Yleiset myyntiehdot) sovelletaan kaikkiin asiakkaan Turun Merivaruste Oy:lle internetin kautta osoittamiin tilauksiin koskien Turun Merivaruste Oy:n myymiä tuotteita ja palveluja (jäljempänä tuotteet). Yleiset myyntiehdot sulkevat pois kaikki muut mahdolliset sopimusehdot. Tekemällä tilauksen Turun Merivaruste Oy:ltä asiakas osoittaa lukeneensa, ymmärtäneensä ja hyväksyneensä varauksetta kulloinkin voimassa olevat Turun Merivaruste Oy:n Yleiset myyntiehdot.
1.2 Edellisestä poiketen kuluttajakauppasuhteessa noudatetaan voimassa olevia Suomen ja Euroopan Unionin määrittelemiä kuluttajakauppaan ja etämyyntiin liittyviä lakeja. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä mitä kuluttajansuojalaissa on määrätty.
1.3 Käyttämällä tätä internet-sivustoa asiakas osoittaa lisäksi hyväksyneensä ja noudattavansa Turun Merivaruste Oy:n sivuston käyttöehtoja (jäljempänä Käyttöehdot)
ja Turun Merivaruste Oy:n tietosuojakäytäntöä (jäljempänä Tietosuojakäytäntö). Asiakkaan velvollisuus on tutustua Yleisiin myyntiehtoihin, Käyttöehtoihin ja Tietosuojakäytäntöön ennen tämän internet-sivuston tarjoamien tuotteiden käyttämistä. Asiakas sitoutuu Yleisten myyntiehtojen lisäksi Käyttöehtojen ja Tietosuojakäytännön noudattamiseen tekemällä tilauksen Turun Merivaruste Oy:ltä.

1.4 Alennuskoodit. Asiakas voi syöttää alennuskoodin tilaukselle tilauksen esikatseluvaiheessa. Alennus ei koske toimitus- ja maksukuluja. Alennuskoodin käyttö kumoaa aina muut voimassa olevat alennukset. Jos asiakas syöttää verkkokaupassa alennuskoodin tilaukselle, jonka tuotteilla on valmiiksi alennettu hinta, lasketaan alennus tuotteiden alkuperäisestä hinnasta.Tilauksen yhteydessä voi käyttää vain yhtä alennuskoodia kerrallaan.
1.5 Turun Merivaruste Oy pidättää itsellään oikeuden muokata voimassa olevia Yleisiä myyntiehtoja, Käyttöehtoja ja Tietosuojakäytäntöä milloin tahansa julkaisemalla ehtojen päivitetyt versiot tässä Turun MerivarusteOy:n internet-sivustossa. Tilaamalla tuotteita Turun Merivaruste Oy:n päivitettyjen Yleisten myyntiehtojen, Käyttöehtojen ja Tietosuojakäytännön julkaisemisen jälkeen asiakas osoittaa hyväksyvänsä mainitut ehdot ja noudattavansa mainittujen niiden päivitettyjä versioita.

 

2. Rekisteröinti


2.1 Kun asiakas rekisteröityy tälle Turun Merivaruste Oy:n internet-sivustolle, hänen on varmistuttava, että hänen antamansa pakolliset tiedot ovat oikeat ja täydelliset.
2.2 Turun Merivaruste Oy kehottaa asiakasta ilmoittamaan henkilökohtaisten tietojensa, kuten osoitteen, muutoksista päivittämällä tämän internet-sivuston sisältämät henkilötietonsa viipymättä.

 

3. Salasana


3.1 Kun asiakas rekisteröityy tälle Turun Merivaruste Oy:n internet-sivustolle, asiakkaan on luotava itselleen salasana. Tämä salasana on luottamuksellinen ja asiakkaan on säilytettävä se varmassa paikassa. Asiakas ei saa luovuttaa salasanaansa muiden käyttöön.
3.2 Asiakas on itse vastuussa kaikesta salasanan käytöstä ja tilauksista, jotka on tehty käyttämällä asiakkaan salasanaa, vaikka tilaus olisikin tehty asiakkaan tietämättä.
3.3 Jos asiakas epäilee jonkun tietävän salasanansa tai käyttäneen sitä, asiakas on velvollinen ilmoittamaan siitä asiasta Turun Merivaruste Oy:lle viipymättä.

4. Tilaukset


Tekemällä tämän Internet-sivuston kautta tilauksen asiakas ilmoittaa haluavansa sitovasti ostaa valitsemansa tuotteet noudattamalla Yleisiä myyntiehtoja, Käyttöehtoja ja Tietosuojakäytäntöä.

 

5. Tilausvahvistukset


5.1 Asiakkaan tällä internet-sivustolla tekemä tilaus muuttuu sitovaksi sopimukseksi vasta, kun Turun Merivaruste Oy lähettää asiakkaalle vahvistuksen sähköpostitse.
5.2 Turun Merivaruste Oy:n vastuu tuotteen huonosta saatavuudesta, viranomais- tai maahantuontirajoituksista rajoittuu aina kaupan perumiseen, ja kauppahinnan mahdolliseen palauttamiseen asiakkaalle.
5.3 Turun Merivaruste Oy pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä oman harkintansa mukaan hyväksymästä asiakkaan tilauksia esimerkiksi aiempien maksamattomien laskujen, maksuhäiriöiden tai luottokelpoisuuden puuttumisen vuoksi.
5.4 Turun Merivaruste Oy:n rekisteröimät tiedot muodostavat täydellisen todisteen tilauksesta ja koko liiketapahtumasta. Maksujärjestelmän rekisteröimät tiedot muodostavat täydellisen todisteen maksutapahtumasta.

 

6. Hinnat


6.1 Tuotteista maksettava hinta on se hinta, joka näkyy internet-sivustossa asiakkaan tilauksen tekopäivänä. Hinta sisältää arvonlisäveron, mutta se ei sisällä toimituskuluja.
6.2 Toimituskulut veloitetaan asiakkaalta tilauksen tekohetkellä tällä internet-sivustolla ilmoitettujen toimituskulutietojen perusteella. Toimituskustannuksen suuruuteen vaikuttaa asiakkaan valitsema toimitustapa.
6.3 Turun Merivaruste Oy varaa itsellään oikeuden muuttaa hintoja ja toimituskuluja milloin tahansa sekä purkaa sen ja asiakkaan välisen sopimuksen kirjoitus-, tulostus- tai lasku- sekä niihin rinnastettavien muiden virheiden vuoksi.

 

7. Tullimaksut


7.1 Kun asiakas tilaa tuotteita käyttäen kansainvälistä toimitusta eli tuontitilauksen lähtömaa on eri kuin sen vastaanottomaa, asiakas on tilauksen maahantuoja ja hänen on noudatettava kaikkia siinä maassa voimassa olevia lakeja ja säännöksiä, johon tuotteet tuodaan.
7.2 Asiakas saattaa joutua maksamaan tuontitulleja, veroja tai muita niihin rinnastettavia maksuja, jotka lankeavat maksettaviksi tuotteiden saapuessa vastaanottomaahan. Asiakkaan velvollisuus on maksaa kaikki ylimääräiset tuontitullit, verot ja muut niihin verrattavat maksut. Turun Merivaruste Oy ei voi millään tavalla vaikuttaa kyseisiin maksuihin tai arvioida niiden suuruutta. Tullikäytännöt vaihtelevat suuresti maittain, joten Turun Merivaruste Oy suosittelee, että asiakas ottaa yhteyden oman maansa tulliviranomaisiin lisätietojen saamiseksi.

 

8. Toimitus


8.1 Kaikki Turun Merivaruste Oy:n vahvistamat tilaukset toimitetaan asiakkaan tilaushetkellä määrittämään osoitteeseen.
8.2 Turun Merivaruste Oy pyrkii toimittamaan asiakkaan tilauksen keskimäärin 2-4 työpäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta ja tallentamisesta Turun Merivarusteen järjestelmään.
8.3 Tilaukset toimitetaan vain Turun Merivaruste Oy:n internet-sivustolla mainittuihin maihin.
8.4 Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittamaan tilausta tehdessään Turun Merivaruste Oy:lle täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen.

 

9. Tuotteiden tarkistus


9.1 Asiakkaan vastuulla on tarkistaa toimituksen tilauksenmukaisuus ja kunto toimituksen vastaanottohetkellä.
9.2 Mikäli toimitus ei ole täydellinen tai se on vahingoittunut kuljetuksen aikana, asiakkaan on ilmoitettava asiasta kuljetusliikkeelle ja tehtävä kuljetusliikkeelle reklamaatio sekä ilmoitettava asiasta Turun Merivaruste Oy:lle seitsemän päivän kuluessa toimituksen saapumisesta. Turun Merivaruste Oy korvaa
tällaisessa tapauksessa asiakkaalle vahingoittuneen tai puuttuvan tuotteen vastaavalla tuotteella.

 

10. Palautukset


10.1 Asiakkaalla on oikeus palauttaa käyttämätön tuote Turun Merivaruste Oy:lle kuluttajansuojalain 6. luvun säännösten mukaisesti 14 vuorokaudessa tuotteen vastaanottamisesta lukien.
10.2 Turun Merivaruste Oy hyväksyy tuotepalautukset vain, jos tuote on alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa ja jos asiakas liittää palautukseen mukaan tilauksen laskun.
10.3 Turun Merivaruste Oy hyvittää yllä mainitut ehdot täyttävät palautukset viimeistään 30 päivän kuluessa palautetun tuotteen vastaanottamisesta laskettuna. Hyvitys sisältää tuotteen hinnan ja laskutetut toimituskulut. Palautuksesta aiheutuneet postimaksut maksaa asiakas.
10.4 Turun Merivaruste Oy ei myönnä tuotteelle palautusoikeutta silloin, jos tuote on erityisesti ostajan toivomuksesta valmistettu, tilattu tai muokattu hyödyke.
10.5 Turun Merivaruste Oy ei ole vastuussa huolimattomasti ja sopimusehtojen vastaisesti pakattujen palautusten vahingoittumisesta. Asiakkaasta johtuvasta virheestä aiheutuneet kustannukset Turun Merivaruste Oy perii asiakkaalta.
10.6 Mikäli asiakas on palauttanut tuotteen aiheetta tai sopimusehtojen vastaisesti, Turun Merivaruste Oy:lla on oikeus periä siitä aiheutuvat kustannukset (käsittely- ja postituskulut).

 

11. Maksu


11.1 Laskut lähetetään yksityisasiakkaaille ennen tilauksen toimittamista. Tilaus toimitetaan välittömästi kun saapunut maksu on todennettu.

11.2. Yritysasiakkaille lasku lähetetään toimituksen jälkeen tai sen yhteydessä ja sen maksuaika on 14 päivää.
11.3 Luottokorttia käyttäen tehdyt ostokset erääntyvät heti maksettavaksi. Luottokorttitiedot suojataan käyttämällä salaustekniikkaa.
11.4 Pankkimaksuja käyttäen tehdyt ostokset erääntyvät heti.

 

12. Eräpäivän jälkeiset maksut

 


12.1 Asiakkaalta, joka maksaa laskun eräpäivän jälkeen, peritään maksamattomasta summasta 7% ( Suomen pankki: korkolain mukainen viitekorko on 0,0 % ajalle 01.07.2016 - 31.12.2016) vuotuista viivästyskorkoa sekä perinnästä mahdollisesti aiheutuneet hallinnolliset ja juridiset kustannukset.
12.2 Turun Merivaruste Oy varaa itsellään oikeuden kieltäytyä uusista tilauksista, kunnes asiakas on suorittanut kaikki aiemmat maksamattomat maksut.

 

13. Reklamaatio


13.1 Asiakas on velvollinen tekemään Turun Merivaruste Oy:lle reklamaation kirjallisesti, joko sähköpostilla tai kirjeenä. Turun Merivaruste Oy:n internet-sivustolla ovat yhtiön yhteystiedot.

13.2 Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen, joten Turun Merivaruste Oy ei korvaa asiakkaan asiamieskuluja.

13.3 Jos asiakkaalla on Turun Merivaruste Oy:ltä ostamaansa tuotteen toimintaan, hoitoon tai myynnin jälkeiseen palveluun liittyviä ongelmia tai kysymyksiä, asiakas voi ottaa sähköpostitse yhteyttä neuvojen ja opastuksen saamiseksi Turun Merivaruste Oy:lta.

 

14. Vastuunrajoitus

14.1. Tämän internet-sivuston sisältämät tuotteita kuvaavat tekstit ja kuvat eivät ole sopimusta muodostavia ja niitä käytetään ainoastaan antamaan lisätietoja myynnissä olevista tuotteista. Turun Merivaruste ei vastaa tällä internet-sivustolla olevien kuvien tai tekstien virheistä tai puutteista.
14.2 Kun kyseessä on kansainvälinen toimitus, jossa Turun Merivaruste Oy:n käyttämä lähetysmaa on eri kuin tuotteiden vastaanottomaa, Turun Merivaruste Oy ei ole vastuussa, mikäli tuotteet eivät ole tuotteiden vastaanottomaan lakien ja säännösten mukaisia tai mikäli tuotteet eivät ole yhteensopivia vastaanottomaan käytäntöjen kanssa (esimerkiksi sähköjännite).
14.3 Rajoittamatta millään tavalla Yleisten myyntiehtojen kattavuutta, mikään reklamaatio, joka koskee toimitettuja tai toimittamatta jääneitä tuotteita tai jotakin muuta, ei voi olla arvoltaan suurempi kuin tuotteiden myyntihinta suhteessa reklamoituihin vahinkoihin.
TURUN MERIVARUSTE OY EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA VOIVAT AIHEUTUA ASIAKKAALLE LIITTYEN SELLAISIIN TUOTTEISIIN TAI NIIDEN KÄYTTÖÖN, JOTKA ASIAKAS ON OSTANUT TURUN MERIVARUSTE OY:LTÄ TÄMÄN INTERNET-SIVUSTON TAI MUUTA KAUTTA.

 

15. Force Majeure – ylivoimainen este


15.1 Turun Merivaruste Oy pyrkii täyttämään tuotteiden myyntiä ja toimitusta koskevat velvollisuutensa kaikin kohtuullisin keinoin. Turun Merivaruste Oy ei ole kuitenkaan vastuussa asiakkaalle sellaisesta toimituksen viivästyksestä tai perille saapumattomuudesta, jonka on aiheuttanut Turun Merivaruste Oy:n vaikutusvallan ulkopuolinen tekijä. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi lakot, sodat, kauppasaarrot, luonnonmullistukset tai mitkä tahansa sellaiset tekijät, jotka tekevät tuotteiden valmistamisen, kuljetuksen tai toimituksen mahdottomaksi suorittaa.
15.2 Kun kyseessä on viivästyminen, Turun Merivaruste Oy täyttää velvoitteensa heti, kun se on kohtuullisin keinoin mahdollista. Turun Merivaruste Oy varaa itselleen oikeuden tuotteiden mahdollisen varaston jakamiseen tuotteita tilanneiden asiakkaiden kesken oikeudenmukaisella tai kohtuullisella tavalla.

 

16. Sovellettava laki ja oikeuspaikka


16.1 Turun Merivaruste Oy:n ja asiakkaan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
16.2 Turun Merivaruste Oy:n ja asiakkaan välisestä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa suomalaisessa tuomioistuimessa. Kuluttajan asemassa olevalla asiakkaalla on myös oikeus viedä erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Turussa 27.6.2018


Turun Merivaruste Oy